Центр информационных услуг «ЭВРИКА». Соціологія
   
Центр информационных услуг "ЭВРИКА"
 
  • Дипломы
  • Курсовые
  • Контрольные
  • Рефераты
  • Доклады
  • Советы
 
   
Сайт, призванный облегчить жизнь студенту!
*все бесплатно

Соціологія

Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. Г. Городяненка - К.: Академія, 2002. - 560 с.


1. Соціологія як наука

1.1. Предмет, об'єкт, закони і категорії соціології 9

Предмет і об'єкт соціології 9
Закони і категорії соціології 13
Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками 18

1.2. Структура і функції соціології як науки 21
Структура соціологічної науки 21
Функції соціології 29

1.3. Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки 36
Протосоціологічний період 36
Класичний період у розвитку світової соціології 62
Соціологічна думка та соціологія в Україні 79
Основні школи та концептуальні напрями сучасної західної соціології 99

2. Суспільство як соціальна система

2.1. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку 113

Еволюція уявлення про суспільство та теорії його походження 113
Характерні особливості сучасного суспільства 121

2.2. Соціальна структура та соціальна стратифікація суспільства 129
Соціальна структура суспільства: основні види та елементи 129
Теорія соціальної стратифікації 133

2.3. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль 141
Соціальна взаємодія та соціальні зв'язки 141
Соціальні відносини та соціальні конфлікти 146
Система соціального контролю 151

2.4. Соціальні зміни та соціальні процеси 157
Поняття соціальних змін 157
Соціальні, рухи, їх природа і типи 161
Соціальні процеси та їх різновиди 166

2.5. Соціальні інститути суспільства і соціальні організації 176
Інституціалізація як соціальний феномен 176
Види і функції соціальних інститутів 179
Основні риси соціальної організації 181

2.6. Особистість у системі соціальних зв'язків 184
Соціологічні підходи до вивчення особистості та її місця в суспільстві 185
Соціологічна структура особистості 189
Соціалізація особистості 194
Соціальний статус та соціальна роль особистості 199

2.7. Культура як соціальний феномен 204
Соціальна сутність культури 204
Структурні елементи та форми вияву культури в житті людини і суспільства 208
Особливості національної культури у контексті відродження українського соціуму 213

3. Основні галузі соціологічного знання

3.1. Економічна соціологія 216

Предмет і об'єкт економічної соціології 216
Особливості економічної та соціальної сфер суспільства 218
Становлення економічної соціології як науки 230
Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології 236

3.2. Соціологія праці та зайнятості 240
Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології праці та зайнятості 240
Категорії соціології праці та зайнятості 243
Формування соціологічних ідей про працю 251
Роль соціології праці та зайнятості у вирішенні соціально-економічних проблем 258

3.3. Соціологія права 261
Предмет, проблематика; структура та функції соціології права 261
Соціологія права в системі знань про суспільство 266
Механізм соціальної дії та реалізації права 266
Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки 272

3.4. Соціологія політики 279
Науковий статус, об'єкт і предмет соціології політики 279
Історія становлення та сучасні дослідницькі перспективи соціології політики 282
Електоральні дослідження в соціології політики 286

3.5. Соціологія громадської думки 291
Предмет, об'єкт і функції соціології громадської думки 291
Суб'єкти та об'єкти громадської думки 294
Функції та канали висловлювання громадської думки 296
Теоретичні та практичні аспекти громадської думки в зарубіжній та вітчизняній соціології 299

3.6. Соціологія масових комунікацій 304
Об'єкт, предмет, історія виникнення 304
Основні підходи до вивчення масової комунікації 310
Особливості функціонування ЗМІ 314

3.7. Соціологія конфлікту 318
Предмет і категорії соціології конфлікту 318
Історія становлення соціології конфлікту 319
Структура, функції, причини та механізм соціального конфлікту 322
Попередження та розв'язання конфліктів 332
Методологічні прийоми дослідження конфліктів 337

3.8. Етносоціологія 340
Предмет, об'єкт та історія розвитку етносоціології 340
Національно-етнічні процеси та відносини 348

3.9. Соціологія релігії 355
Предмет і об'єкт соціології релігії 355
Становлення соціології релігії як наукової дисципліни 359
Релігія як соціальний інститут, її еволюційні та організаційні форми 367

3.10. Соціологія освіти 378
Статус, предмет і об'єкт соціології освіти 378
Освіта як соціальний інститут. Функції освіти в суспільстві 380
Сфера освіти та її соціологічне вивчення 387

3.11. Соціологія екології 393
Предмет і об'єкт соціології екології 393
Розвиток соціально-екологічних поглядів. Формування соціології екології як галузі знання 398
Основні категорії соціології екології 404

3.12. Соціологія міста і села 411
Соціологія міста: історія розвитку, предмет, основні категорії 411
Урбанізація 419
Соціологія села: розвиток, сутність, основні категорії 424

3.13. Соціологія молоді 430
Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології молоді 430
Молодіжна проблематика у вітчизняній соціології 436

3.14. Тендерна соціологія 442
Сутність, основні категорії тендерної соціології 442
Основні положення тендерної соціології 446
Проблема тендерних відмінностей у світовій соціології 454
Фемінізм: сутність, етапи, напрями 457

4. Методика і техніка соціологічних досліджень

4.1. Програмування та організація дослідження 464

Соціологічне дослідження: поняття, функції, види 464
Програма соціологічного дослідження та її компоненти 468
Вибірка у соціологічному дослідженні 480

4.2. Опитування як метод збору соціологічної інформації 486
Роль опитувань у зборі первинної соціальної інформації 486
Види опитувань 490

4.3. Аналіз документів і спостереження в соціології 505
Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування 505
Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціальної інформації 512

4.4. Обробка та аналіз соціальної інформації 518
Опис інформації та обчислення узагальнюючих параметрів 518
Коефіцієнт зв'язку між двома ознаками. Кореляційний і регресійний аналіз 523
Методи багатовимірної статистики: факторний і кластерний аналіз 528

4.5. Прогнозування соціальних явищ та процесів 530
Методологічні основи передбачення майбутнього 530
Методи соціологічного прогнозування 525

Література 543
Короткий термінологічний словник 546


Оглавление данного учебника размещено в ознакомительных целях. Само учебное пособие вы можете приобрести в магазинах вашего города.


 
Поиск работ
 
 

 
Случайная дня
 

Анализ финансовых результатов предприятия и пути их улучшения

 

 
Последние работы
 

21.03.2011 Соціологія
Соціологічний аналіз безробіття

21.03.2011 Основи правознавства
Поняття і порядок підтвердження і розслідування професійного захворювання

21.03.2011 Педагогіка
Заочна форма навчання

21.03.2011 Література
«Неокласики» і літературні угрупування 20-30 рр. ХХ ст.

21.03.2011 Культурологія
Культура та культурність

21.03.2011 Історія всесвітня
Китай в період раннього Середньовіччя (ІХ-ХІ ст.)

21.03.2011 Етика та естетика
Любов і кохання

21.03.2011 Екологія
Контрольна робота з екології

21.03.2011 Географія
Підземні води

21.03.2011 БЖД Безпека життєдіяльності
Контрольна робота з БЖД та ЦО

 


система удобрения http://agro-archive.ru/

© 2007-2012 "ЭВРИКА".
Вся информация, представленная на сайте, является собственностью своих законных правообладателей. Копирование информации строго запрещено.

Rambler's Top100 Rambler's Top100